News

 • Saame tuttavaks: FinanceEstonia uus juhatuse liige Ege Metsandi

  Juuni lõpus liitus FinanceEstonia juhatusega Creditinfo Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Ege Metsandi. Uurisime Egelt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma ning millised on temale kõige südamelähedased teemad. Tutvusta end …

  30.Aug.2021 | Read more

 • Laivi Laidroo: Eesti FinTech sektor täna ja homme

  Findexable 2020 positsioneeris Eesti FinTech ettevõtete arvu, kvaliteedi ning keskkonna baasil kümnendaks riigiks maailmas. Milline paistab aga hetkeseis ja tulevikuväljavaade seestpoolt? Taltechi majandusteaduskonna ja FinanceEstonia koostöös valminud värske ülevaade näitab, …

  30.Jun.2021 | Read more

 • Riik tellib uuringu krediidituru hetkeolukorra kaardistamiseks

  Riigi Tugiteenuste Keskus ootab pakkumisi riigihankele “Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile II” hiljemalt 8. veebruaril. Tellitava uuringu eesmärgiks on selgitada, milline on Eesti krediidituru hetkeolukord. Pakkujalt oodatakse järeldusi ning ettepanekuid ennekõike vastutustundliku …

  27.Jan.2021 | Read more

 • FinanceEstonial valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks

  FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostatud abimaterjali eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel. Suunistele on tagasiside andnud Finantsinspektsioon, Rahapesu andmebüroo ja Rahandusministeerium. Kaardistustöö eesmärk on lihtsustada ning …

  27.Jan.2021 | Read more

 • FinanceEstonia liikmed valisid uue juhatuse

  13. oktoobril toimunud FinanceEstonia liikmete üldkoosolekul kinnitati 2019. Aasta majandusaasta arunne, tehti ülevaade töögruppide tööst ja plaanidest ning valiti uus juhatus, kes on ametis kuni 2023. aastani. FinanceEstonia juhatusse valiti …

  29.Oct.2020 | Read more

 • Positiivse krediidiinfo vahetamine võiks jääda erasektori vedada

  FinanceEstonia toetab positiivse krediidiinfo vahetamist ja leiab, et erasektor suudaks luua kõigi vajadusi silmas pidades laenuinfo edastamiseks kiirema, turvalisema ja paindlikuma lahenduse.  FinanceEstonia tervitab Rahandusministeeriumi järgmist sammu krediiditeabe seaduse eelnõu …

  27.Oct.2020 | Read more

 • FinanceEstonia liikmete üldkoosolek toimub 13. oktoobril

  Tänavune FinanceEstonia üldkoosolek toimub teisipäeval, 13. oktoobril Tallinna Sadama D-terminalis (Lootsi 13). Üldkoosolekul anname ülevaate senistest tegevustest, kinnitame 2019. majandusaasta aruande, valime juhatuse ja revisjonikomisjoni ning arutame koos tulevikusuundade üle. …

  08.Oct.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #14: Veriff

  Veriff on globaalne isikusamasuse tuvastamisega tegelev tehnoloogiaettevõte, mis kaitseb nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste …

  08.Oct.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #13: KPMG

  Ärinõustamisfirma KPMG on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Meie küsimusetele vastas ettevõtte partner ja finantssektori juht Eero …

  10.Sep.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #12: TGS Baltic

  Advokaadibüroo TGS Baltic on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Aktiivse panustajana mitmetes ettevõtmistes ja erialaorganisatsioonides näevad nad …

  31.Aug.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #4: Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinna Tehnikaülikooli vastutab oma tööga suures osas selle eest, milline on Eesti majandus ja riigivalitsemine paarikümne aasta pärast. FinanceEstoniaga liitus ülikool juba 2011. aastal eesmärgiga siduda õppetöö veelgi rohkem praktilise …

  28.May.2020 | Read more

 • TalTech tuli välja uue praktika- ja tööportaaliga

  Viimaste kuude valguses peavad paljud ettevõtted peavad oma tegevuse üle vaatama ning uuenenud olukorras kaasama uusi talente. TalTech pakub ettevõtetele talentide leidmiseks välja värske praktika- ja töökuulutuste portaali. Eestis ainulaadse TalTechi praktikaportaali …

  28.May.2020 | Read more

 • Jätkusuutlikud põhimõtted vallutavad pensionifonde

  Rohelised ja jätkusuutlikud põhimõtted on muutunud aktuaalsemaks ka investeerimises, üha enam pööratavad neile tähelepanu ka pensionifondide haldajad. Swedbanki Investeerimisfondidel kehtivad vastutustundlikud põhimõtted kõigile fondidele. Samuti suurendab SEB järk-järgult kõigi fondide …

  30.Apr.2020 | Read more

 • FinanceEstonia pöördumine seoses VÕS muutmise eelnõuga

  MTÜ FinanceEstonia pöördus 6. aprillil 2020 justiitsministri poole seoses Võlaõigusseaduse (VÕS) muutmise eelnõu kavandiga, millega soovitakse täiendada VÕS §-i 103 lõikega 11 ja VÕS 22. peatüki 1. jagu §-ga 4013. Nimetatud muudatusettepanekud …

  08.Apr.2020 | Read more

 • FinanceEstonia seisukohad teise pensionisamba maksete peatamise osas

  19. märtsil 2020 kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks meetmete paketi koroonaviirusega kaasneva majandusliku mõju leevendamiseks. Suures osas kattub see teiste riikide poolt vastu võetavate abinõudega. Ühe meetme osas paistab Eesti …

  24.Mar.2020 | Read more

 • Kaarel Ots: Viiruslik ettepanek pensioniraha hävitamas

  Nähtamatu vaenlane koroonaviiruse näol on väga kiiresti halvanud inimeste tavapärase elu ning jätnud tugeva jälje globaalsele majandusele. Viirus on kaval – peiteaeg on pikk, levib juba enne sümptomite ilmnemist ja võib vanematele ningnõrgematele hävitavalt mõjuda. Kuid …

  23.Mar.2020 | Read more

 • FinanceEstonia juures alustas tegevust pettuste tõkestamise töörühm

  FinanceEstonia kutsus ellu uue töörühma, mis hakkab tegelema finantspettuste ennetamise ja tõkestamisega.  Töörühma eesmärk on tegeleda eelkõige pettusjuhtumite analüüsi ja tulevate rünnakute ennetamiseks vajalike meetmete kaardistamisega. Töörühma tegevust asuvad vedama BigBanki …

  01.Mar.2020 | Read more

 • Tegevust alustas finantsinnovatsiooni ümarlaud

  Eesti Panga eestvedamisel kogunes veebruaris esimest korda finantsinnovatsiooni ümarlaud. Erasektorit esindab ümarlaual FinanceEstonia. Kaks korda aastas koguneva ümarlaua mõte on luua sektoriülene platvorm, pidamaks regulaarset arutelu ja dialoogi riigiasutuste ja …

  01.Mar.2020 | Read more

 • Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele

  Möödunud aasta lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamie seaduse uue redaktsiooni, mille muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele …

  31.Jan.2020 | Read more

 • FinanceEstonia osales Norras UK-Norway Green Finance Forumil

  Euroopa parimad eeskujud ja suunanäitajad on meie lähedal – Põhjamaad, kus kogub kiires tempos populaarsust roheline mõtteviis ja roheliste võlakirjadega (green bonds) strateegiliselt oluliste ja samas keskkonnasäästu taotlevate projektide rahastamine. Norras toimunud konverentsil …

  31.Jan.2020 | Read more

 • FinanceEstonia liikmeid tunnustati parimate idufirmade auhindadel

  23. jaanuaril jagati esmakordselt Eesti Startup Auhindu, millega kogukonna eestvedajad LIFT99 ja Startup Estonia tunnustasid 2019. aasta parimaid kohalikke iduettevõtteid ning idusektori arengusse panustanud tegijaid. Idusektori parimaid tunnustati kokku üheksas …

  31.Jan.2020 | Read more

 • Mihkel Stamm: ühisrahastuse hetkeseis ja tulevik

  Ühisrahastus on kümne tegevusaasta jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Cambridge’i ülikoolis läbi viidud uuringust selgub muu hulgas, et alternatiivsete finantseerimise mahtude poolest elaniku kohta on …

  31.Jan.2020 | Read more

 • Kaido Saar: Eesti fintechid pakuvad välismaailmale suurt huvi

  Eestit külastab arvukalt välisdelegatsioone, kes tunnevad huvi meie fintechide vastu. Paljud FinanceEstonia liikmed on saanud koos FinanceEstoniaga võimaluse end esitleda näiteks Eestit külastanud Hollandi, Hong Kongi, Hiina, Taiwani, Jaapani ja …

  27.Dec.2019 | Read more

 • Kristjan Tamla: aasta sisustas pensionireformi eelnõu

  Kogumispensionide töögrupi asutamisel tänavu juunis seati töögrupi tegevusele eesmärgiks kogumispensioni parimate maailmapraktikate juurutamine Eestis ning kogumispensioni võimalikult efektiivne rakendamine Eesti majandusarengu seisukohalt. Töögrupi juhi Kristjan Tamla sõnul sai seoses koalitsioonilepingus kirja …

  27.Dec.2019 | Read more

 • Ajakiri The Banker valis LHV Eesti parimaks pangaks

  Londonis Piccadillys toimunud auhinnatseremoonial tunnustati LHV Panka ambitsioonika kasvu, heade finantstulemuste, uute võimaluste kasutusele võtmise ja tehnoloogiliste uuenduste eest.  „Oleme alati tähtsustanud kliendikogemust ja tehnoloogilisi lahendusi. Nende kahe omavahel liitmine …

  18.Dec.2019 | Read more

 • FinanceEstonia esitas pensionireformi eelnõule muudatusettepanekud

  Lisaks 6. novembril seoses kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõuga esitatud sisulistele ettepanekutele, edastas FinanceEstonia riigikogu rahanduskomisjonile 13. detsembril ka muudatusettepanekud eelnõu konkreetsete sätete osas. FinanceEstonia esindajate sõnul omavad pensionisüsteemis tehtavad muudatused olulist mõju …

  17.Dec.2019 | Read more

 • Uuring: pea pooled Eesti elanikest on pensionipõlve suhtes ebakindlad

  Rahandusministeeriumi poolt tellitud Eesti elanike rahatarkuse uuringust selgus, et pikaajalise investeerimisega tegeleb vaid vähene osa Eesti elanikest. Seetõttu on üsnagi loogiline, et 48% vastanutest on oma pensionipõlve suhtes ebakindlad ega tea, kas saavad rahaliselt …

  13.Dec.2019 | Read more

 • Eesti on maailma kümnes fintech-riik

  Findexable reastas „The Global Fintech Index 2020“ raames 65 riigis asuvad enam kui 230 kõige silmapaistvamat fintech-linna. Maailma riikidest on Eesti kümnendal kohal, nimekirja esiotsa moodustavad USA, Ühendkuningriik, Singapur, Leedu ja …

  11.Dec.2019 | Read more

 • Allar Jõks: riik pühib käed puhtaks

  Suvest saati ei ole  kogumispensioni reformi pooldajate ja kriitikute aruteludes ühtimispunkti leitud. Kas riikliku sunnita inimesed säästaksid vanuripäevadeks või kulutataks kogutu hetkega? Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu kogumispensioni seaduse muutmiseks, mistõttu küsimus …

  14.Nov.2019 | Read more

 • Õigusnõustajad: kavandatav pensionireform võib lubamatult riivata põhiseadust

  Finantssektori esindusorganisatsioon FinanceEstonia tellis kahelt sõltumatult õigusnõustajalt kavandatava pensionireformi põhiseadusele vastavuse analüüsi. Nii Ellex Raidla kui ka Soraineni poolt eraldiseisvalt läbi viidud analüüsid jõudsid sama tulemuseni – neljapäeval valitsuses arutamisele …

  13.Nov.2019 | Read more

 • Uuring: Eesti finantstehnoloogia sektori müügitulu tänavu kolmekordistub

  Võrreldes eelmise aastaga prognoosivad Eesti finantstehnoloogia (FinTech) ettevõtted 2019. aastal sektori müügitulu kolmekordistumist, selgus TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi ning FinanceEstonia koostöös valminud uuringust. Uuringust „FinTech Report Estonia 2019“ saab esmakordselt tervikliku ülevaate …

  01.Oct.2019 | Read more

 • FinanceEstonia esindajad osalesid Eurofi finantsfoorumil

  Septembris võtsid FinanceEstonia juhtkond ja liikmed osa Helsingis toimunud Euroopa finantsvaldkonna tippsündmusest The Eurofi Financial Forum 2019. Kolm päeva kestnud tipptasemel foorumil arutati Euroopa finantssektori kõige põletavamatel teemadel. Juttu tuli …

  29.Sep.2019 | Read more

 • IMF hoiatab Eestit: pension on ikkagi pensioniks mõeldud

  Selle aasta mais tegi Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) oma tavapärase külastuse Eestisse, kus muuhulgas väljendati sügavat muret valitsuse populistliku II samba pensionireformi plaani pärast, tuues välja selle pikaajalise negatiivse mõju Eesti …

  27.Aug.2019 | Read more

 • Tarbijakrediit pole tont

  Tarbijakrediiditurul olematute tontidega võitlemise asemel tuleb keskenduda valdkonna juurprobleemide lahendamisele, kirjutab FinanceEstonia tegevjuht Anu Müürsepp. Plaanitavate reklaamiseaduse muudatuste kontekstis tekkinud avaliku arutelu käigus peab meelde tuletama mõningaid tarbijakrediiditurgu iseloomustavaid põhimõtteid. …

  29.Jul.2019 | Read more

 • Reklaamipiirangud kahjustavad tarbijate huve

  Majandusministeerium soovib muuta reklaamiseadust selliselt, et lisaks finantsteenuste reklaamis seadusega  nõutud kohustuslikule teabele tekiks õigus kajastada ka muud tarbijale vajalikku infot. Seda sammu pole vaja karta, sest sellega ei muutu …

  19.Jul.2019 | Read more

 • Rahvusvaheline Valuutafond soovitab pensionireformiga mitte kiirustada

  Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajad avaldasid pärast olukorraga koha peal tutvumist, et Eesti valitsuskoalitsiooni plaan reformida teist pensionisammast teeb neid murelikuks. Peamise ohukohana nähakse, et planeeritav reform suurendaks veelgi tulevaste põlvkondade …

  12.Jul.2019 | Read more

 • FinanceEstonia käivitas kogumispensioni töögrupi

  FinanceEstoniaga liitusid hiljuti AS LHV Varahaldus, Swedbanki Investeerimisfondid AS ja Luminor Pensions Estonia AS. Nende eestvedamisel loodi kogumispensioni töögrupp, mille juhiks valiti töögrupi esimesel koosolekul Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla. …

  30.May.2019 | Read more

 • Avatud panganduse – kas ägedad äpid või midagi rohkemat?

  FinanceEstonia ja Inbanki ühisel arutelul „Avatud pangandusturu võitjad ja kaotajad“ tõdeti, et avatud pangandus avab inimestele uute teenuste näol mitmeid uksi, ent teenuste arendamise kõrval tuleb teha tööd ka regulatsiooniga. …

  24.May.2019 | Read more

 • Eksperdid: pangandus killustub ja muutub personaalsemaks

  Euroopa uue makseteenuste direktiivi (PSD2) eesmärk on suurendada konkurentsi ning pakkuda pangaklientidele võimalust kasutada teisi finantsettevõtteid teatud pangateenuste osutamiseks. FinanceEstonia ja Inbanki ühisel seminaril arutati, kes sellest võidavad ning kes kaotavad. …

  24.May.2019 | Read more

 • EY uuringuid finants- ja pangandussektorile

  Alljärgnevalt leiab valiku värskelt ilmunud EY uuringuid finants- ja pangandussektorile. 2019 Global bank regulatory outlook “Preparing for regulation in the digital age” Life of a coin “Shaping the future of …

  21.May.2019 | Read more

 • Suurprojektide rahastamisel tõstab pead start-up mentaliteet

  FinanceEstonia korraldas märtsis Tallinnas kõrgetasemelise finantsmaailma tulevikule keskendunud konverentsi „The Future of Financing – Amazon, China & Robots“, mille keskseks teemaks olid küsimused sellest, kuidas leida tulevikus innovaatiliste ideede elluviimiseks …

  29.Mar.2019 | Read more

 • Finantsasutused paluvad ühispöördumises II pensionisamba säilitamist

  Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, FinanceEstonia, Eesti Pangaliit, Tallinna Börs, Investeerimisklubi, Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit saatsid valitsuskoalitsiooni läbirääkijatele II pensionisamba teemalise avaliku kirja. Head valitsuskoalitsiooni läbirääkijad! Täna, kogumispensioni muutes või lammutades, …

  27.Mar.2019 | Read more

 • Galerii: FinanceEstonia Forum 2019

  FinanceEstonia Forum 2019 “The Future of Financing – Amazon, China and Robots?” toimus 14. märtsil Tallinnas Vaba Laval. Konverentsi fookuses oli finantsmaailma tulevik. Fotodele jäädvustas kogu päeva Kristi Kamenik.    

  20.Mar.2019 | Read more

 • FinanceEstonia: kogumispensioni vabatahtlikuks muutmine on ohuks Eesti kapitaliturul

  Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikmete hinnangul on kohalikud pensionifondid Eesti kapitalituru nurgakivi ning mõte teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest või selle kaotamisest on ohtlik. Selline samm tooks kaasa majanduslikult väga rasked …

  20.Mar.2019 | Read more

 • Milline peaks olema maksusüsteem, et tagada ettevõtluse areng?

  FinanceEstonia poolt korraldatud poliitikute maksudebatis kaardistati erakondade seisukohad pankade avansilise tulumaksu ja laiemalt sektoripõhise maksustamise osas. Tööjõumaksude valguses uuriti, millise sõnumi peaks maksusüsteem andma Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ja kas süsteemi …

  27.Feb.2019 | Read more

 • Valmis uuring eraisikute laenukohustustega seotud info vahetamise kohta

  Rahandusministeerium tellis uuringu, et välja selgitada, kas eraisikute finantskohustusi puudutava info kättesaadavaks tegemine pankadele ja krediidiandjatele aitaks vältida ülelaenamist ja sellest tingitud probleeme. Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärti …

  27.Feb.2019 | Read more

 • Avalikustati Eesti kapitalituru probleeme kaardistanud uuring

  Kõigi peamiste turuosaliste kaasabil valminud Eesti kapitalituru diagnostikaprojekti analüüs toob välja siinset kapitaliturgu kõige enam mõjutavad kitsaskohad ning pakub lahendusettepanekuid nende kõrvaldamiseks. Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri Märten Rossi kinnitusel …

  26.Feb.2019 | Read more

 • FinanceEstonia: maksumuudatusi tuleb pikemalt ette planeerida

  FinanceEstonia esindajate sõnul on maksusüsteemi lihtsus ja stabiilsus olulised nii välisinvestoritele kui ka Eesti ettevõtjatele. Stabiilsuse hoidmiseks soovitab finantssektori esindusorganisatsioon kõik põhimõttelised maksureformid võtta õigusaktide tasemel vastu kuni kaks aastat …

  22.Feb.2019 | Read more

 • FinanceEstonia tervitab Blackstone’i investeeringut Luminori

  Luminor teatas septembris strateegilisest partnerlusest konsortsiumiga, mida juhib investeerimisfond Blackstone Group L.P. Tehingu tulemusel omandavad Blackstone’i erakapitali investeerimisfondid Luminoris 60%-lise osaluse. FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul on tegemist …

  27.Sep.2018 | Read more

 • Järgmine valitsus peaks rohkem riigiettevõtteid börsile tooma

  Septembris toimunud Redgate Capitali vestlusringis “165 päeva valimisteni: mis saab Eesti kapitaliturust pärast uue valitsuse ametisse astumist?“ osalenute hinnangul peaks 2019. aastal ametisse astuv valitsus riigiettevõtted nagu Omniva või Eesti …

  27.Sep.2018 | Read more