Finantsinspektsiooni infopäev

Credit providers

Date:
25.09.2018
Time:
14:30 - 17:00
Location:

Eesti Pank, Estonia pst 13

Infopäeval tutvustatakse uut rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevat soovituslikku juhendit.

Finantsinspektsioon planeerib kehtestada uue soovitusliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“ Juhendi kehtestamisega seoses kutsub Finantsinspektsioon infopäevale, et hinnata Juhendi sobivust ja asjakohasust kehtivates turutingimustes.

Juhendile oodatakse lõplikke märkusi hiljemalt 05.10.2018 e-posti aadressil triin.hunninen@fi.ee, kasutades selleks Lisas 2 toodud tabelit.

View program