News

 • Joel Kukemelk: pensionipeo järgne peavalu

  Lastetoetuste diskussioon ja tragikoomiline trall Riigikogus näitavad, mis juhtub kui lauale tuleb teema, mida kõik erakonnad tahavad toetada, kuid millel tegelikult puudub katteallikas. Kes siis ei tahaks lastele rohkem võimaldada? Aga nii nagu iga perekonna isiklikus eelarves, on ka riigieelarves piirid, mida saab ja mida ei saa lubada, kirjutab FinanceEstonia kogumispensioni töörühma juht Joel Kukemelk.…

  07.Jun.2022

 • Ühine eesmärk: 25 ükssarvikut ja 500 deeptech ettevõtet

  FinanceEstonia liikmete iga-aastase korralise üldkoosoleku lõpetab traditsiooniliselt vestlusring finantsvaldkonnaga seotud ekspertide osavõtul. Sel aastal tuli liikmetega kohtuma ning mõtteid vahetama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.…

  31.May.2022

 • FinanceEstonia üldkoosolekul tutvustati töögruppides tehtut ja ees ootavat

  FinanceEstonia liikmete 18. mai korralisel üldkoosolekul kinnitati 2021. majandusaasta aruanne, anti ülevaade 2022. aasta tegevustest ja eelarvest ning kinnitati liikmetasude muudatused. FinanceEstonia kuue töögrupi juhid andsid ülevaate valdkondade tegevustest.…

  31.May.2022

Events