News

 • Eesti kooliraamatukogud said juurde pea 1400 rahatarkuse raamatut

  Rahandusministeerium koostöös finantssektori partneritega saatis 56 kooliraamatukogusse üle Eesti kokku 1387 rahatarkuse raamatut. Nende eesmärk on tekitada õpilastes huvi rahaga seotud teemade vastu ja kinnistada õppeainetes saadud rahatarkuse teadmisi.  “Oleme …

  12.May.2022 | Read more

 • FinanceEstonia liikmete korraline üldkoosolek

  Hea FinanceEstonia liige! Kutsume Sind 18. mail kell 14.00 – 18.00 osalema FinanceEstonia liikmete korralisel üldkoosolekul. Koosolek toimub L`Ermitage hotellis, Toompuiestee 19.  Anname ülevaate senistest tegevustest, kinnitame 2021. majandusaasta aruande ning arutame koos tulevikusuundade, eelarve ja liikmetasude …

  05.May.2022 | Read more

 • Saame tuttavaks #26: uus liige: Fintech Market

  FinanceEstoniaga liitus finantsteenust kaasaegsele ja vastavalt kliendi vajadustele seadistatavale platvormile ehitada võimaldav Fintech Market. Uutele turgudele …

  07.Jan.2022 | Read more

 • Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika

  Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas 26.11.2021 Finantsinspektsiooni strateegia aastateks 2022-2025, mis seab üheks eesmärgiks fookuse riskikontrolli süsteemidele, protsessidele ning kultuurile. Samuti on strateegias seatud eesmärgiks arendada edasi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste …

  07.Jan.2022 | Read more

 • Eesti Pank seadis omale rohelised arengusihid

  Eesti Pank sõnastas Glasgow’s toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte 26. kohtumiseks (COP26) eesmärgid, et anda oma panus kliima soojenemise pidurdamiseks ja muutustega kohanemiseks. “Peamine roll üleminekul väikese süsinikuheitega majandusele on valitsustel, kuid kliimamuutustel ja …

  29.Nov.2021 | Read more

 • Saame tuttavaks #25: uus liige: Guardtime

  FinanceEstoniaga liitus Eestis asutatud plokiahela tehnoloogia firma Guardtime. Ettevõte on viimase aasta-kahe jooksul läbinud olulise arenguhüppe, …

  26.Nov.2021 | Read more

 • FinanceEstoniast sai Euroopa Liidu finantskeskuste ümarlaua asutajaliige

  Üksteist Euroopa Liidu finantskeskuse ja -liidu esindajat allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, millega loodi Euroopa Liidu ühtse finantsturu edendamiseks mõeldud ümarlaud. Eestist allkirjastas memorandumi FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar. Luksemburgis 9. novembril asutatud EL finantskeskuste …

  11.Nov.2021 | Read more

 • Eesti äridelegatsiooni visiit Londonisse

  18.-19. oktoobril toimus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ja fintech-äridelegatsiooni visiit Londonisse. EASi korraldatud visiidi eesmärk oli Eesti ja Suurbritannia finantstehnoloogiaettevõtete omavahelise koostöö arendamine.  FinanceEstonia liikmetest osalesid visiidil Bankish, EstateGuru, …

  02.Nov.2021 | Read more

 • Saame tuttavaks: FinanceEstonia uus juhatuse liige Ege Metsandi

  Juuni lõpus liitus FinanceEstonia juhatusega Creditinfo Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Ege Metsandi. Uurisime Egelt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma ning millised on temale kõige südamelähedased teemad. Tutvusta end …

  30.Aug.2021 | Read more

 • Laivi Laidroo: Eesti FinTech sektor täna ja homme

  Findexable 2020 positsioneeris Eesti FinTech ettevõtete arvu, kvaliteedi ning keskkonna baasil kümnendaks riigiks maailmas. Milline paistab aga hetkeseis ja tulevikuväljavaade seestpoolt? Taltechi majandusteaduskonna ja FinanceEstonia koostöös valminud värske ülevaade näitab, …

  30.Jun.2021 | Read more

 • Riik tellib uuringu krediidituru hetkeolukorra kaardistamiseks

  Riigi Tugiteenuste Keskus ootab pakkumisi riigihankele “Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile II” hiljemalt 8. veebruaril. Tellitava uuringu eesmärgiks on selgitada, milline on Eesti krediidituru hetkeolukord. Pakkujalt oodatakse järeldusi ning ettepanekuid ennekõike vastutustundliku …

  27.Jan.2021 | Read more

 • FinanceEstonial valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks

  FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostatud abimaterjali eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel. Suunistele on tagasiside andnud Finantsinspektsioon, Rahapesu andmebüroo ja Rahandusministeerium. Kaardistustöö eesmärk on lihtsustada ning …

  27.Jan.2021 | Read more

 • FinanceEstonia liikmed valisid uue juhatuse

  13. oktoobril toimunud FinanceEstonia liikmete üldkoosolekul kinnitati 2019. Aasta majandusaasta arunne, tehti ülevaade töögruppide tööst ja plaanidest ning valiti uus juhatus, kes on ametis kuni 2023. aastani. FinanceEstonia juhatusse valiti …

  29.Oct.2020 | Read more

 • Positiivse krediidiinfo vahetamine võiks jääda erasektori vedada

  FinanceEstonia toetab positiivse krediidiinfo vahetamist ja leiab, et erasektor suudaks luua kõigi vajadusi silmas pidades laenuinfo edastamiseks kiirema, turvalisema ja paindlikuma lahenduse.  FinanceEstonia tervitab Rahandusministeeriumi järgmist sammu krediiditeabe seaduse eelnõu …

  27.Oct.2020 | Read more

 • FinanceEstonia liikmete üldkoosolek toimub 13. oktoobril

  Tänavune FinanceEstonia üldkoosolek toimub teisipäeval, 13. oktoobril Tallinna Sadama D-terminalis (Lootsi 13). Üldkoosolekul anname ülevaate senistest tegevustest, kinnitame 2019. majandusaasta aruande, valime juhatuse ja revisjonikomisjoni ning arutame koos tulevikusuundade üle. …

  08.Oct.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #14: Veriff

  Veriff on globaalne isikusamasuse tuvastamisega tegelev tehnoloogiaettevõte, mis kaitseb nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste …

  08.Oct.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #13: KPMG

  Ärinõustamisfirma KPMG on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Meie küsimusetele vastas ettevõtte partner ja finantssektori juht Eero …

  10.Sep.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #12: TGS Baltic

  Advokaadibüroo TGS Baltic on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Aktiivse panustajana mitmetes ettevõtmistes ja erialaorganisatsioonides näevad nad …

  31.Aug.2020 | Read more

 • Saame tuttavaks #4: Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinna Tehnikaülikooli vastutab oma tööga suures osas selle eest, milline on Eesti majandus ja riigivalitsemine paarikümne aasta pärast. FinanceEstoniaga liitus ülikool juba 2011. aastal eesmärgiga siduda õppetöö veelgi rohkem praktilise …

  28.May.2020 | Read more

 • TalTech tuli välja uue praktika- ja tööportaaliga

  Viimaste kuude valguses peavad paljud ettevõtted peavad oma tegevuse üle vaatama ning uuenenud olukorras kaasama uusi talente. TalTech pakub ettevõtetele talentide leidmiseks välja värske praktika- ja töökuulutuste portaali. Eestis ainulaadse TalTechi praktikaportaali …

  28.May.2020 | Read more

 • Jätkusuutlikud põhimõtted vallutavad pensionifonde

  Rohelised ja jätkusuutlikud põhimõtted on muutunud aktuaalsemaks ka investeerimises, üha enam pööratavad neile tähelepanu ka pensionifondide haldajad. Swedbanki Investeerimisfondidel kehtivad vastutustundlikud põhimõtted kõigile fondidele. Samuti suurendab SEB järk-järgult kõigi fondide …

  30.Apr.2020 | Read more

 • FinanceEstonia pöördumine seoses VÕS muutmise eelnõuga

  MTÜ FinanceEstonia pöördus 6. aprillil 2020 justiitsministri poole seoses Võlaõigusseaduse (VÕS) muutmise eelnõu kavandiga, millega soovitakse täiendada VÕS §-i 103 lõikega 11 ja VÕS 22. peatüki 1. jagu §-ga 4013. Nimetatud muudatusettepanekud …

  08.Apr.2020 | Read more

 • FinanceEstonia seisukohad teise pensionisamba maksete peatamise osas

  19. märtsil 2020 kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks meetmete paketi koroonaviirusega kaasneva majandusliku mõju leevendamiseks. Suures osas kattub see teiste riikide poolt vastu võetavate abinõudega. Ühe meetme osas paistab Eesti …

  24.Mar.2020 | Read more

 • Kaarel Ots: Viiruslik ettepanek pensioniraha hävitamas

  Nähtamatu vaenlane koroonaviiruse näol on väga kiiresti halvanud inimeste tavapärase elu ning jätnud tugeva jälje globaalsele majandusele. Viirus on kaval – peiteaeg on pikk, levib juba enne sümptomite ilmnemist ja võib vanematele ningnõrgematele hävitavalt mõjuda. Kuid …

  23.Mar.2020 | Read more

 • FinanceEstonia juures alustas tegevust pettuste tõkestamise töörühm

  FinanceEstonia kutsus ellu uue töörühma, mis hakkab tegelema finantspettuste ennetamise ja tõkestamisega.  Töörühma eesmärk on tegeleda eelkõige pettusjuhtumite analüüsi ja tulevate rünnakute ennetamiseks vajalike meetmete kaardistamisega. Töörühma tegevust asuvad vedama BigBanki …

  01.Mar.2020 | Read more

 • Tegevust alustas finantsinnovatsiooni ümarlaud

  Eesti Panga eestvedamisel kogunes veebruaris esimest korda finantsinnovatsiooni ümarlaud. Erasektorit esindab ümarlaual FinanceEstonia. Kaks korda aastas koguneva ümarlaua mõte on luua sektoriülene platvorm, pidamaks regulaarset arutelu ja dialoogi riigiasutuste ja …

  01.Mar.2020 | Read more

 • Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele

  Möödunud aasta lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamie seaduse uue redaktsiooni, mille muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele …

  31.Jan.2020 | Read more

 • FinanceEstonia osales Norras UK-Norway Green Finance Forumil

  Euroopa parimad eeskujud ja suunanäitajad on meie lähedal – Põhjamaad, kus kogub kiires tempos populaarsust roheline mõtteviis ja roheliste võlakirjadega (green bonds) strateegiliselt oluliste ja samas keskkonnasäästu taotlevate projektide rahastamine. Norras toimunud konverentsil …

  31.Jan.2020 | Read more

 • FinanceEstonia liikmeid tunnustati parimate idufirmade auhindadel

  23. jaanuaril jagati esmakordselt Eesti Startup Auhindu, millega kogukonna eestvedajad LIFT99 ja Startup Estonia tunnustasid 2019. aasta parimaid kohalikke iduettevõtteid ning idusektori arengusse panustanud tegijaid. Idusektori parimaid tunnustati kokku üheksas …

  31.Jan.2020 | Read more

 • Mihkel Stamm: ühisrahastuse hetkeseis ja tulevik

  Ühisrahastus on kümne tegevusaasta jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Cambridge’i ülikoolis läbi viidud uuringust selgub muu hulgas, et alternatiivsete finantseerimise mahtude poolest elaniku kohta on …

  31.Jan.2020 | Read more

 • Kaido Saar: Eesti fintechid pakuvad välismaailmale suurt huvi

  Eestit külastab arvukalt välisdelegatsioone, kes tunnevad huvi meie fintechide vastu. Paljud FinanceEstonia liikmed on saanud koos FinanceEstoniaga võimaluse end esitleda näiteks Eestit külastanud Hollandi, Hong Kongi, Hiina, Taiwani, Jaapani ja …

  27.Dec.2019 | Read more

 • Kristjan Tamla: aasta sisustas pensionireformi eelnõu

  Kogumispensionide töögrupi asutamisel tänavu juunis seati töögrupi tegevusele eesmärgiks kogumispensioni parimate maailmapraktikate juurutamine Eestis ning kogumispensioni võimalikult efektiivne rakendamine Eesti majandusarengu seisukohalt. Töögrupi juhi Kristjan Tamla sõnul sai seoses koalitsioonilepingus kirja …

  27.Dec.2019 | Read more

 • Ajakiri The Banker valis LHV Eesti parimaks pangaks

  Londonis Piccadillys toimunud auhinnatseremoonial tunnustati LHV Panka ambitsioonika kasvu, heade finantstulemuste, uute võimaluste kasutusele võtmise ja tehnoloogiliste uuenduste eest.  „Oleme alati tähtsustanud kliendikogemust ja tehnoloogilisi lahendusi. Nende kahe omavahel liitmine …

  18.Dec.2019 | Read more

 • FinanceEstonia esitas pensionireformi eelnõule muudatusettepanekud

  Lisaks 6. novembril seoses kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõuga esitatud sisulistele ettepanekutele, edastas FinanceEstonia riigikogu rahanduskomisjonile 13. detsembril ka muudatusettepanekud eelnõu konkreetsete sätete osas. FinanceEstonia esindajate sõnul omavad pensionisüsteemis tehtavad muudatused olulist mõju …

  17.Dec.2019 | Read more

 • Uuring: pea pooled Eesti elanikest on pensionipõlve suhtes ebakindlad

  Rahandusministeeriumi poolt tellitud Eesti elanike rahatarkuse uuringust selgus, et pikaajalise investeerimisega tegeleb vaid vähene osa Eesti elanikest. Seetõttu on üsnagi loogiline, et 48% vastanutest on oma pensionipõlve suhtes ebakindlad ega tea, kas saavad rahaliselt …

  13.Dec.2019 | Read more

 • Eesti on maailma kümnes fintech-riik

  Findexable reastas „The Global Fintech Index 2020“ raames 65 riigis asuvad enam kui 230 kõige silmapaistvamat fintech-linna. Maailma riikidest on Eesti kümnendal kohal, nimekirja esiotsa moodustavad USA, Ühendkuningriik, Singapur, Leedu ja …

  11.Dec.2019 | Read more

 • Allar Jõks: riik pühib käed puhtaks

  Suvest saati ei ole  kogumispensioni reformi pooldajate ja kriitikute aruteludes ühtimispunkti leitud. Kas riikliku sunnita inimesed säästaksid vanuripäevadeks või kulutataks kogutu hetkega? Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu kogumispensioni seaduse muutmiseks, mistõttu küsimus …

  14.Nov.2019 | Read more

 • Õigusnõustajad: kavandatav pensionireform võib lubamatult riivata põhiseadust

  Finantssektori esindusorganisatsioon FinanceEstonia tellis kahelt sõltumatult õigusnõustajalt kavandatava pensionireformi põhiseadusele vastavuse analüüsi. Nii Ellex Raidla kui ka Soraineni poolt eraldiseisvalt läbi viidud analüüsid jõudsid sama tulemuseni – neljapäeval valitsuses arutamisele …

  13.Nov.2019 | Read more